برنامه عملیاتی مجتمع

برنامه عملياتي يك اقدام قهرمانانه است كه كمك مي­كند روياها و تصوراتمان به واقعيت تبديل شود. يك برنامه عملياتي شامل مجموعه­اي از گام­هاي عملياتي است كه انجام مي­گيرد تا به اهداف از پيش تعيين شده­مان برسيم. برنامه شامل : 

  • چه اقداماتي مي­بايست انجام شود
  • چه كسي مسئول انجام اقدامات تعيين شده مي شود
  • چه زماني هر يك از اقدامات و فعاليت ها بايستي انجام گيرند 
  • چه منابعي نياز است تا اقدامات و فعاليت هاي مربوطه انجام پذيرد
  • اطلاعات حاصل به چه كساني بايد منتقل شود؟

ادامه مطلب