• مراسم تقدیر از معلمان در هفته بزرگداشت مقام معلم
    مراسم تقدیر از معلمان در هفته بزرگداشت مقام معلم

کارت ورود به جلسه آزمون کنکور

بسیار مهم:نظرسنجی از والدین

 

راهنمای پرکردن نظرسنجی khda به فارسی

------------------------------------------------برگزاری امتحانات مجتمع

اخبار مدرسه