کارت ورود به جلسه آزمون کنکور

بسیار مهم:نظرسنجی از والدین

 

راهنمای پرکردن نظرسنجی khda به فارسی

------------------------------------------------برگزاری امتحانات مجتمع

اطلاعات تماس

آدرس:
دبی -کرامه -نبش خیابان اول و ششم آ -مجتمع آموزشی خدیجه کبری
دبی
17
امارات عربی منحده
تلفن:
97143961236

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

اخبار مدرسه