• مراسم تقدیر از معلمان در هفته بزرگداشت مقام معلم
    مراسم تقدیر از معلمان در هفته بزرگداشت مقام معلم

کارت ورود به جلسه آزمون کنکور

بسیار مهم:نظرسنجی از والدین

 

راهنمای پرکردن نظرسنجی khda به فارسی

------------------------------------------------برگزاری امتحانات مجتمع

در این طرح دانش آموزان اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت از آن را برای داشتن آینده ای بهتر در کره زمین نشان می دهند.

این طرح شامل اجرای پروژه های 1- بیوپلاستیک(تهیه و ساخت پلاستیک قابل تجزیه)

2-کمپوست(استفاده از کودهای گیاهی و مقایسه رشد گیاهان با کودهای شیمیایی و گیاهی

3-تفکیک زباله ها(لزوم جداسازی زباله ها و استفاده مجدد از پلاستیک ها و کاغذ و شیشه و فلزات

4- معرفی اصول دوازده گانه شیمی سبز

اخبار مدرسه